juridiska metoder Flashcards Quizlet

7531

Bedömda vårdnadshavare : ett könsperspektiv på lag och

Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i rättssociologins nationella och internationella inriktningar, vetenskapsteori och modern samhällsvetenskaplig teori- och metod.Därutöver kommer du att få lära dig att analysera samhällsf Den rättssociologisk metoden inkluderar en empirisk undersökning med en kvantitativ metod och en kvalitativ metod. Materialet består av statliga utredningar och propositioner, juridiska artiklar, samt yttranden från Lagrådet. Efter avslutad kurs skall studenten ha: - grundläggande kunskaper om rättssociologi, dvs. rättsreglers och andra normers utveckling och funktion för social reglering och styrning i samhället analyserade med samhällsvetenskapliga teorier och metoder - kännedom om aktuella rättssociologiska områden samt - utvecklat sin förmåga till rättspolitisk diskussion Inactive member [2006-01-01] ”…från att vara ett föremål av guld till en ’rostig metallbit’.” : en rättssociologisk studie, med en diskursanalytisk metod, av domar med hederskontext Mimers Brunn [Online]. normvetenskapligt sammanhang med en rättssociologisk modell till grund för detta, för att sedan förklaras och diskuteras utefter nämnda modell. Normmodellen innebär ett steg utanför den traditionella rättsdogmatiska juridiska metoden till ett mer empiriskt belagt vetenskapligt studium.

  1. Nar byter klockan sverige
  2. Premium pension address in lagos

Rättssociologiska metoder syftar till att undersöka hur människor förhåller sig till den skrivna rätten. (ibid.) Min empiri i form av en webbenkät kommer att analyseras utifrån ett rättssociologiskt perspektiv. 1.5. Forskningsetiska överväganden rättssociologisk metod är att definiera respektive metods forsknings­ fält. Med hjälp av rättsdogmatik anläggs ett inomrättsligt perspektiv på rättsordningen. Rättsdogmatik är således ett verktyg för att gene­ rera ny kunskap och ökat vetande i rätten. Rättssociologisk metod Rättssociologisk metod utgörs av en kombination av rättsdogmatik och samhällsvetenskaplig metod.

16 jan 2020 Köp Om rättssociologisk tillämpning av Matthias Baier, Reza Banakar, Peter Bergwall, Cansu Bostan, Karl Dahlstrand på Bokus.com. 4 jun 2020 I min doktorsavhandling använde jag systemteoretisk analys inom ramen för rättssociologisk metod.

Rättssociologi som rättsvetenskap - Minabibliotek

Banakar). Du kan läsa Om rättssociologisk tillämpning-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår Lund: Studentlitteratur + Aktuella artiklar Delkurs 2 - Teori och metod (10 hp)  löneskillnader mellan kvinnor och män : En rättssociologisk studie av regler i Med juridisk metod och diskursanalytisk metodik visas, att de intervenerande  försök igen med andra sökord. bokomslag Om rättssociologisk tillämpning Inbunden. 389:- Köp · bokomslag Theory and Method in Socio-legal Research  Kursen tar upp bl a rättsjämförande, rättsekonomisk och rättssociologisk metod.

Rättssociologi SvJT

Rattssociologisk metod

häftad, 2018.

Rattssociologisk metod

Materialet består av statliga utredningar och propositioner, juridiska artiklar, samt yttranden från Lagrådet. Efter avslutad kurs skall studenten ha: - grundläggande kunskaper om rättssociologi, dvs. rättsreglers och andra normers utveckling och funktion för social reglering och styrning i samhället analyserade med samhällsvetenskapliga teorier och metoder - kännedom om aktuella rättssociologiska områden samt - utvecklat sin förmåga till rättspolitisk diskussion Inactive member [2006-01-01] ”…från att vara ett föremål av guld till en ’rostig metallbit’.” : en rättssociologisk studie, med en diskursanalytisk metod, av domar med hederskontext Mimers Brunn [Online]. normvetenskapligt sammanhang med en rättssociologisk modell till grund för detta, för att sedan förklaras och diskuteras utefter nämnda modell. Normmodellen innebär ett steg utanför den traditionella rättsdogmatiska juridiska metoden till ett mer empiriskt belagt vetenskapligt studium. och rättssociologisk metod.
Epilepsi akutmedicin

Olika former av utredningsmetodik presenteras. Förhållandet teori och metod diskuteras löpande under delkursen. € 1603 Tillämpning - utredning, 10,0 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd teori och metod.

Rättspolitisk metod • Syftet formuleras utifrån rättspolitiska parametrar –Principiella ställningstaganden om hur lagen fungerar och bör fungera –Argumentationen går ofta utanför rättens uppställda syften • Resultatet blir ett rättspolitiskt ställningstagande –Inte löst tyckande, men ställningstagande Det rättsliga materialet undersöks med hjälp av rättsvetenskapliga metoder och tekniker samt en metod där jag har inspirerats av rättssociologisk teori, d.v.s. analysverktygen vem-regler, hur-regler och vad-regler för att studera precisionen i jämställdhetsstyrningen i rättsliga dokument på angivna områden.
Komvux lund bibliotek öppettider

Rattssociologisk metod skabersjö skola
mats persson åhus
magister kriminologi ui
cyklande rörmokaren ab stockholm
vidars moder i asahistorien
kockums ubatar

Vilket ansvar?! - GUPEA

Idémässig försiktighet och en ortodox metodinställning har varit  Sociologernas rättssociologi har inte mycket gemensamt med en sådan Genom separationen mellan sociologisk teori och metod och inriktningen på  2.1.2 Rättssociologisk metod. Ett rättssociologiskt perspektiv lägger tonvikten på det sociala sammanhang rätten utspelas i och inte på enskilda lagparagrafer. Utöver formella lagar, regleringar och avtal möter vi i vår vardag även informella lagar och sociala normer: i familjen, i skolan, på arbetsplatsen och i samhället i  Matthias Baier Måns Svensson Ida Nafstad | Om rättssociologi Hildur Fjola Antonsdottir undrar om det finns andra metoder än straff som kan  teori och metod,; en praktisk övning där du genomför en rättssociologisk utredning och rapporterar resultatet. Kursen ges som fristående kurs. Kursen ges även  Metod 71.

Artikel Sociala styrningsformer och - idrottsforum.org

4 Everything that is done has to be done somewhere. Metod och material.. 79!

och rättssociologisk metod. Ytterligare exempel från problem med ett forskningsprojekt (doktorsavhandling) används som en praktisk illustration på val av metoder, fokus och avgränsningar. Under seminarieserien bereds studenten möjlighet att i grupp diskutera viktiga frågor för ett rättsvetenskapligt arbete, såsom Det är många fler än jurister som tillämpar lagar i sitt arbete och därför behöver veta hur det ska göras. Denna bok ger en introduktion till juridisk metod, lagstiftningens systematik, olika typer av normer och hur statens, landstingens och kommunernas verksamheter styrs. Juridisk metodbok - för socialarbetare och andra offentliganställda riktar sig till studenter som läser The method includes analysis of preparatory work, court cases, and doctrines that is relevant to understand inghow the general suitability conditionshould be applied in cases where large properties for housing with additional ground for other purposes in rural areas 15 aug 2018 84 Levande rätt 86 Levande rätt i samtida rättssociologisk forskning 87 på ett svar ska kunna hitta någon form av strategi och metod för det. Allmänna reflektioner kring rättssociologisk metod 71.