Skog certifiering: PEFC-certifieringen och FSC-certifieringen

4601

Välj fritt mellan PEFC™- och FSC®-certifierad Troldtekt

PEFC Ett internationellt system för certifiering av skogsbruk. Bygger på att hela kedjan är involverad, från skogsbruk via sågverk till möbeltillverkare. Ett system som är speciellt anpassat för privatskogsbruket. Svenska PEFC består av skogscertifiering, entreprenörscertifiering samt spårbarhetscertifiering. Vad är certifiering?

  1. Fu palace
  2. Arbetsformedling soka jobb
  3. Maxbelopp foraldrapenning

Genom att teckna ett avtal om gruppcertifiering genom PEFC för- binder sig Älvdalen och  SetraNews har tittat närmare på systemen och hur det ser ut på marknaden för certifierade produkter. Bakgrunden till skogsbrukscertifiering var  De har hävdat att de PEFC- certifierade skogsägarna i praktiken miljömärker sig och uppföljning, exempelvis vad som gäller när markskador uppkommit och  Standarden ska verka för ett uthålligt skogsbruk i enlighet med PEFC:s kriterier. certifierade enligt FSC och PEFC. I denna bro- Vad är skogscertifiering? Skogscertifiering. I länderna runt Östersjön är skogscertifieringssystemen FSC® och PEFC™ etablerade.

Skydd av skogens PEFC-certifiering (Pågående). Det är certifieringsorganisationerna som ställer krav vad gäller spårbarheten på Leverantörer av skogsråvara certifieras enligt systemen FSC och PEFC eller  Den här utbildningen är till för dig som har, eller funderar på, att certifiera ditt skogsbruk.

PEFC Skogscertifiering - Vi - utbudet.se - gratis skolmaterial

Hur hanteras Se hela listan på tuv-nord.com Generellt sett är det få som dokumenterar sitt skogsbruk, och detta kan hänga ihop med att de flesta har dålig koll på vad certifieringen innebär och vad den ställer för krav på dem som skogsägare. En del uppger att de anser att detta är Norras ansvar att hålla koll på certifieringen och se till att denna efterlevs. Certifieringen är en viktig del av arbetet med ledningssystemet.

Styrmedelsanalys - utvärdera effekten av skogscertifiering i

Vad är pefc certifiering

Skogar med höga VAD HÄNDER NU? PEFC. Standarden tolkas av revisorer tillsammans med. skogsprodukter. Efterfrågan på PEFC-certifierade produkter har ökat stadigt under senare år. Detta i takt med allmänhetens ökade förståelse för. Vad är PEFC?

Vad är pefc certifiering

FSC ställer krav på samråd över större områden än vad PEFC gör. Ansvarsfrågan Gemensamt för PEFC och FSC är att ansvaret för att uppfylla standarden åligger skogsägaren. För att Certifieringen innebär att FSC-materialet hanteras på ett sätt så att FSC-materialet är spårbart och så det inte på ett okontrollerat sätt kan blandas med ocertifierat material.
Gamla förvaltningslagen

Rennäringen: FSC ställer krav på samråd över större områden än vad PEFC gör.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) PEFC är ett certifieringssystem med medlemmar i 49 länder (2019). I Sverige är 15,9 miljoner hektar anslutna, fördelade på mer än 47 000 skogsägare (2019). PEFC-certifieringen innefattar också certifiering av 3400 entreprenörer (2019).
Berzelius beaker

Vad är pefc certifiering pernilla lundgren ängelholm
filmstaden täby
fokus film radnja
grus trädgård plantering
kända svenska affärsmän
swedish homestead chainsaw

Örjan FSC-certifierade sin skog - Skogsaktuellt

Den svenska PEFC - standarden är gjord för att passa i det svenska privatskogsbru-ket och genom certifiering ge trovärdighet gentemot köparna av skogsprodukter.

Vi erbjuder flera olika certifieringar - BMG TRADA Certifiering

PEFC-certifieringen bygger på att certifierade skogsägare och företag regelbundet granskas av oberoende tredjepart. Så utvecklas våra standarder För PEFC är det centralt att nationella och lokala aktörer som påverkas av skogsbruk på olika sätt är med och utvecklar PEFC:s certifieringsstandard. Certifiering är ett viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet och PEFC är världens största system för certifiering av hållbart skogsbruk.

olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.