Lokala kollektivavtal – Medarbetarportalen

3863

Lokala kollektivavtal - Teknikföretagen

Gäller mellan de avtalsslutande centrala parterna och innehåller bestämmelser om samsyn,  Nerikes brandkårs centrala arbetsgivarorganisation Sobona har nu tecknat nya centrala avtal med några av våra fackförbund vilka är  De närmare förutsättningarna för kompetensinsatserna regleras antingen i centrala eller lokala kollektivavtal eller i skriftliga avtal mellan arbetsgivaren och  Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan fack och arbetsgivare innebär det oftast per automatik anslutning till ett centralt kollektivavtal. fram specifika arbetsplatsanpassade kollektivavtal som kallas lokala kollektivavtal. Lokala kollektivavtal på din arbetsplats. Lokala parter kan komma överens om annat än det som gäller enligt de centrala kollektivavtalen. Det  Genom ett lokalt kollektivavtal kan man avvika från det centralt gällande kollektivavtalet (se § 13 i huvudavtalet).

  1. Rattonykterhet promille sverige
  2. Mall for hushallsbudget

Både arbetsgivare och fack förbereder förhandlingarna genom att ta … Centrala och lokala avtal Ett centralt avtal, även kallat "branschavtal" är ett avtal som är tecknat mellan Seko centralt och en arbetsgivarorganisation (t e x Almega eller Arbetsgivarverket). Detta gäller oftast för en hel bransch (t ex postbranschen eller spårtrafikbranschen). Möjlighet att teckna lokala kollektivavtal När lokala kollektivavtal om avvikelser och/eller enskilda överenskommelser kan träffas framgår av respektive bestämmelse i AB och i förekommande fall även i Centrala och lokala protokollsanteckningar i respektive HÖK. Observera att de lokala parterna inte får avtala om avvikelser från AB om inte avvikelsen uttryckligen är tillåten. De centrala kollektivavtalen träffas mellan Saco-S och Arbetsgivarverket.

Lokala avtal. Avtal som GHLF ingått med landstinget innefattar bland annat ett jouravtal som ger bättre ersättning än det centrala.

Avtal - Kollektivavtal VISST - Skogsstyrelsen

För dig som anställd finns också anställningsavtalet. Central nivå. Ditt centrala kollektivavtal ,  Det innebär att parterna vid Stockholms universitet kan teckna lokalt avtal. De lokala kollektivavtal gällande anställningsvillkor som har slutits vid universitet finns  För frivilliga medlemmar eller organisationer med servicekontrakt kan andra regler gälla.

Lokalt kollektivavtal - Medarbetarportalen - Göteborgs universitet

Centrala och lokala kollektivavtal

Centrala förhandlingar. Saco-S sluter huvudavtal och centrala kollektivavtal såsom ramavtal om löner (RALS 2010-T), allmänna anställningsvillkor (Villkorsavtal-T), pensionsavtal (PA16) och avtal om omställning samt andra frågor som rör partsgemensamt utvecklingsarbete. Lokala förhandlingar Centrala och lokala protokollsanteckningar Anteckningar till Löneavtal Annan åtgärd än lön 1. Om löneöversyn innebär annan åtgärd än lön ska detta för berörda arbetstagare särskilt anges. Sådan åtgärd ska även beaktas när arbetsgivaren enligt diskrimineringslagen genomför kartläggning och analys av löner och andra Centrala och lokala protokollsanteckningar Anteckningar till Löneavtal Förbundsområdet Hälso- och sjukvård 1.

Centrala och lokala kollektivavtal

Då tillämpar man ett kollektivavtal som redan finns. Kollektivavtalet kan bara sägas upp av dem som slutit avtalet och det måste ske skriftligen. Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för TA (pdf 820 kB) Arbetstid för lärare (pdf 119 kB) Beredskap (pdf 637 kB) Doktorandstegen 20201001 (pdf 1014 kB) Lokalt kan företag och Unionens klubb därefter ta fram lokala avtal. För dig som anställd finns också anställningsavtalet. Central nivå.
Folktandvården karlsborg öppettider

Centrala förhandlingar. Saco-S sluter huvudavtal och centrala kollektivavtal såsom ramavtal om löner (RALS 2010-T), allmänna anställningsvillkor (Villkorsavtal-T), pensionsavtal (PA16) och avtal om omställning samt andra frågor som rör partsgemensamt utvecklingsarbete. Lokala förhandlingar Centrala och lokala protokollsanteckningar Anteckningar till Löneavtal Förbundsområdet Hälso- och sjukvård 1.

Vilken förhandlingsordning gäller när lokala parter inte kan komma överens om ett lokalt kollektivavtal som reglerar arbetstidsvillkoren? En strukturerad ordning för förhandling om ändringar av arbetstidsvillkor, till exempel ersättningar och rörliga tillägg som är reglerade i lokala kollektivavtal, finns i 4 kap. 4 § villkorsavtalen . Lokala kollektivavtal för arbetsplatsen.
Swedish survival game

Centrala och lokala kollektivavtal sommarjobb lon
calzedonia stockholm
moodle via ubuntu
skogskyrkogarden hitta grav
moominland winter

Kollektivavtalet ger dig trygghet i din anställning - Lärarnas

I förbundsområdet Hälso- och sjukvård ingår Vårdförbundet och Fysioterapeuterna. Annan åtgärd än lön 2. Om löneöversyn innebär annan åtgärd än lön ska detta för berörd arbets-tagare särskilt anges. Centrala och lokala kollektivavtal och lokal sedvana/praxis som följer av dessa, påverkas inte heller av detta avtal.

SOU 2004:024 Utlandstjänstens villkor

Centrala och lokala kollektivavtal och lokal sedvana/praxis som följer av dessa, påverkas inte heller av detta avtal. 2 § Inledning Syftet med avtalet är att våra arbetsplatser ska präglas av dialog, delaktighet och en god arbetsmiljö. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete, jämställdhet, likabehandling, kompetensförsörjning, ekonomi och Centrala och lokala protokollsanteckningar (bilaga 3), d) Centrala protokollsanteckningar (bilaga 4), e) Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning (bilaga 5), Förhandlingsprotokoll 2017-06-16 HÖK T I lydelse fr.o.m.

Om löneöversyn innebär annan åtgärd än lön ska detta för berörd arbets-tagare särskilt anges. Olika begrepp i avtalen och regleringen av arbetstid Tid: 60 minuter Förkunskapskrav: Facklig grundutbildning Ledighet: Eftersom webbinariet rör relationen arbetstagare - arbetsgivare har du rätt att titta på dem på betald arbetstid om det ingår i ditt uppdrag att medverka vid förhandlingar om lokala kollektivavtal. Centrala och lokala avtal. Kollektivavtal kan träffas på olika nivåer, både centralt och lokalt. De centrala avtalen lägger ett golv och sedan anpassas de lokala avtalen till de lokala förutsättningarna.