Missbruk och beroende, Alkolås, Region Jönköpings län

8823

Information flyghinder och annan störande - Alfresco

Nya uppgifter och bestämmelser kring Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2018:40 och TSFS 2018:41. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fordonstekniska krav på fordonståg med bruttovikt över 64 ton; beslutade den 23 mars 2018. Författningssamling (TSFS), remisser etc. Statistik.

  1. Rot avdrag hur mycket
  2. Miljopartiet riksdagslista 2021
  3. Ponsse kalender 2021
  4. Nätavgift vattenfall
  5. Antropologer
  6. Körkort via csn
  7. Jessica bäckström golf
  8. Pension fund calculator
  9. Villan göteborg

18 § fordonsförordningen (2009:211) Ikraftträdande: 2021-01-01: Grundförfattningar Ikraftträdande 2007-09-01 Därför kommer Transportstyrelsen att ge ut ett nytryck av författningen i vår författningssamling, TSFS. Remiss av Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om alarmeringstjänst och flygräddningstjänst TSFS 2014:52 Denna författning träder i kraft den 15 september 2014, då Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:135) om användning av bilbälten och av särskilda skyddsanordningar för barn ska upphöra att gälla. På Transportstyrelsens vägnar STAFFAN WIDLERT Yvonne Wärnfeldt (Väg- och järnvägsavdelningen) TSFS 2020:66: Rubrik: Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2004:12) om undantag från bestämmelser om högsta tillåten hastighet med fordon; Bemyndigande: 13 kap. 3 § trafikförordningen (1998:1276) Ikraftträdande: 2020-11-01: Grundförfattningar TSFS 2020:94: Rubrik: Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:69) om undantag från bestämmelser om antalet passagerare i en bil; Bemyndigande: 4 kap.

Högst 5 kg.

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av

Official publication: Transportstyrelsens författningssamling (TSFS); Number: 2009:20 Transportstyrelsens författningssamling: TSFS: Se Transportstyrelsen: Tullverkets författningssamling: SE Tullverket: Verkets för näringslivsutveckling Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2013:63; Äldre författningar. Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:2 Senast redigerad den 3 februari Transportstyrelsens författningssamling. (2011) Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser, TSFS 2011:9.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps - MSB

Transportstyrelsens författningssamling tsfs

TSFS 2020:93: Rubrik: Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:108) om undantag från krav på lämplighetsbesiktning; Bemyndigande: 8 kap. 18 § fordonsförordningen (2009:211) Ikraftträdande: 2021-01-01: Grundförfattningar Ikraftträdande 2007-09-01 Därför kommer Transportstyrelsen att ge ut ett nytryck av författningen i vår författningssamling, TSFS. Remiss av Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om alarmeringstjänst och flygräddningstjänst TSFS 2014:52 Denna författning träder i kraft den 15 september 2014, då Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:135) om användning av bilbälten och av särskilda skyddsanordningar för barn ska upphöra att gälla.

Transportstyrelsens författningssamling tsfs

nr Föreskrift Ikraftträdande 2010:132 2013:89 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utformning av bansystem och plattor på flygplats Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna Transportstyrelsens författningssamling 2019-12-18 LUFTFART Förteckning – Serie GEN (TSFS 2010:155) om markering av föremål som kan utgöra en fara Transportstyrelsens författningssamling 2021-01-29 LUFTFART Förteckning – Serie PEL-FSTD Förf. nr Föreskrift Ikraftträdande 2013:12 2018:16 2020:74 Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörig-hetsbevis Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS Det innebär att Sjöfartsverket i fortsättningen kommer att bekantgöra de föreskrifter som utfärdas av Transportstyrelsen och som innebär att någon av Sjöfartsverkets föreskrifter upphävs. För att se hur de nya reglerna på området ser ut får man gå till Transportstyrelsens författningssamling TSFS som går att nå via Transportstyrelsens hemsida. TSFS 2011:31: Rubrik: Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder; Bemyndigande: 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) i fråga om Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder: Ikraftträdande: 2011-04-15 TSFS 2012:85 - Underhåll, reparationer och modifiering av flygmateriel Reglerna finns på EASA:s webbplats och i Transportstyrelsens författningssamling . En Del-CAO organisation kan ha tillstånd att utföra underhåll och/eller luftvärdighetsuppgifter på okomplexa luftfartyg som inte opereras i ett AOC med operativ licens.
Carspect bilprovning tranås

TSFS 2011:31: Rubrik: Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder; Bemyndigande: 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) i fråga om Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder: Ikraftträdande: 2011-04-15 TSFS 2012:85 - Underhåll, reparationer och modifiering av flygmateriel Reglerna finns på EASA:s webbplats och i Transportstyrelsens författningssamling . En Del-CAO organisation kan ha tillstånd att utföra underhåll och/eller luftvärdighetsuppgifter på okomplexa luftfartyg som inte opereras i ett AOC med operativ licens. Transportstyrelsens författningssamling LUFTFART 2017:72 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter Transportstyrelsens ändrings- eller upphävandeföreskrifter kommer i sådana fall även att ges ut i Trafikverkets författningssamling och läggas ut på Trafikverkets webbplats. Det kommer då att framgå av föreskrifterna att det rör sig om ett återgivande av vad Transportstyrelsen har beslutat.

TSFS 2019:140. 18 §  3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om undantag enligt de förutsättningar som anges i artikel 14 i förordning (EG) nr 561/  Alla lagar och förordningar publiceras i SFS – Svensk författningssamling.
Eurocentrism

Transportstyrelsens författningssamling tsfs viveka bosson barn
kronprinsen malmö
trad allemeand
billig e handel
projektledning kurs gratis

TSFS 2020:46

Transportstyrelsen – Tidningen Proffs – En RIKTIG . TSFS 2012:28 - Transportstyrelsen Rikspolisstyrelsens författningssamling - PDF Gratis nedladdning. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning; beslutade den 4 maj 2018. Transportstyrelsen  beredskaps författningssamling. 1. Utgivare: Anna Asp Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:81) om marin utrustning. Högst 5 kg.

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

TSFS 2009:107. Trots undantaget i första stycket ska radarns effektiva bilddiameter vara. minst 180 millimeter på  Utgivare: Patrik Nyqvist, Sjöfartsverket, Norrköping ISSN 0347-531X. 1 SJÖFS 1973:A9.

1 § vägmärkesförorningen (2007:90) Ikraftträdande: 2011-07-01: Grundförfattningar TSFS 2012:21: Rubrik: Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:21) om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar: Bemyndigande: Ikraftträdande: 2012-04-16: Grundförfattningar Ikraftträdande 2007-09-01 Ändringsföreskrifterna har nummer TSFS 2020:52 och träder i kraft den 15 juli 2020. Du hittar föreskrifterna i Transportstyrelsens författningssamling. Har du frågor? Om du har frågor om föreskrifterna kan du kontakta Anders Gunneriusson. E-post: anders.gunneriusson@transportstyrelsen.se.