Faktablad - Flamskyddsmedel Brandsäkerheten Bromerade

8722

Bromerade flamskyddsmedel funna i pilgrimsfalkar

Varje år frigörs tonvis BFR till den Europeiska miljön. Bromerade flamskyddsmedel används för att motverka brand i bl.a. plast, textilier och gummi. Inga sådana medel tillverkas i Sverige. Kunskaperna om dessa ämnens giftighet för människan eller andra organismer är ofullständiga. Många bromerade flamskyddsmedel är naturfrämmande, svårnedbrytbara och fettlösliga; egenskaper Bromerade flamskyddsmedel anses ofta vara de mest effektiva flamskyddsmedlen då relativt små mängder behöver tillsättas för att uppnå ett högt flamskydd (Kemikalieinspektionen, 2003).

  1. Stadshagens ip
  2. Lägenheter älvsbyn

Användningen av bromerade flamskyddsmedel, som används för att förhindra brand, har ökat kraftigt under de senaste trettio åren. En orsak är hårdare brandskyddskrav. Världsproduktionen av bromerade flamskyddsmedel uppgår till mellan 250 000 och 300 000 ton per år. I Sverige används omkring 2 000 ton bromerade flamskyddsmedel varje år. Bromerade flamskyddsmedel Bromerade flamskyddsmedel används för att fördröja eller förhindra brand i bland annat plast, isoleringsmaterial och elektronisk utrustning.

Idag uppskattas den totala produktionen till 200 000 ton/år. De fem vanligaste bromerade flamskyddsmedlen och de som främst tas upp i detta arbeta är: Tetrabrombisfenol A (TBBP-A), Penta-, Octa-, och Decabromdifenyleter (PBDE) samt Hexabromcyklodekan (HBCDD). 6.1.2 Bromerade flamskyddsmedel .

Skanska uppmanar företag att avveckla bromerade

Ett tiotal av dem används i större skala, t.ex. i plasthöljen, kablage och tryckta kretskort – framför allt i datorer – samt byggnadsmaterial, möbler och textilier. 2001-08-23 användningen i Sverige.

Miljögifter i modersmjölk och blod - Sveriges miljömål

Bromerade flamskyddsmedel användning

PBDE används som additivt flamskyddsmedel. Dess användning är numera starkt reglerat inom EU. Exempel på varor som kan innehålla PBDE är plast- och gummimaterial i elektrisk och elektronisk utrustning, byggnadsmaterial, textilier och möbelstoppning. Bromerade flamskyddsmedel (BDE-47/HBCDD) Flamskyddsmedel en grupp med flera hundra olika ämnen som används för att förhindra att olika material eller produkter fattar eld.

Bromerade flamskyddsmedel användning

Det finns ett 70-tal olika sådana ämnen. Vad är bromerade flamskyddsmedel? Bromerade flamskyddsmedel (här förkortat BF) är en mycket stor grupp ämnen som alla innehåller grundämnet brom.
Register gamla bilar

Det är emellertid inte säkert fastställt att flamskyddsmedlen verkligen minskar riskerna vid bränder. rekommendationerna kring bromerade flamskyddsmedels fortsatta hantering bör vara: • Förbud mot användning av bromerade flamskyddsmedel • Övervakning av halter i miljö, djur och människor • Studier kring hur bromerade flamskyddsmedel metaboliseras i människor • Studier på alternativa flamskyddsmedel Referenser Sjöberg, S. 2015. Flamskyddsmedel används i plaster, tyg, skumplast till stoppade möbler och elektronik för att minska risken för antändning.

Idag uppskattas den totala produktionen till 200 000 ton/år. De fem vanligaste bromerade flamskyddsmedlen och de som främst tas upp i detta arbeta är: Tetrabrombisfenol A (TBBP-A), Penta-, Octa-, och Decabromdifenyleter (PBDE) samt Hexabromcyklodekan (HBCDD). Flamskyddsmedel kan ha miljö- och hälsofarliga egenskaper och används exempelvis i textilier, stoppningsmaterial och plaster. Kravet bidrar till att minska användningen av dessa ämnen.
Internredovisning och prestationsmätning

Bromerade flamskyddsmedel användning astrid figure
lönekontoret vallentuna kommun
operating4u
vad kan du dömas för om du bjuder någon på alkohol och du vet att denna person ska köra lastbil_
rikaste människorna i sverige
cyklande rörmokaren ab stockholm

Kemikalier i förskolemiljön Utredningar och åtgärder

Användningen av bromerade flamskyddsmedel BFR har ökat stort sedan 50-talet. Idag uppskattas den totala produktionen till 200 000 ton/år. De fem Bromerade flamskyddsmedel (BFR) är blandningar av syntetiska kemikalier som tillsätts till en mängd olika produkter, inklusive för industriell användning, för att göra dem mindre brandfarligt. Få ett prov kopia av rapporten @ www.360researchreports.com/enquiry/request-sample/15067611. Riskstudie av en förändrad användning av bromerade flamskyddsmedel. 2007 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor) Student thesis Place, publisher, year, edition, pages Hur de bromerade flamskyddsmedlen kommer ut i miljön sker på olika sätt.

Kemikaliecentrum om bromerade flamskyddsmedel - YouTube

Spridning till miljön sker under tillverkningen, användningen och när varorna och produkterna förbränns. De bromerade flamskyddsmedlen stannar kvar i miljön under mycket lång tid och kan transporteras långa vägar i luften.

Till en början ska IVF undersöka vilka alternativ det finns till bromerade flamskyddsmedel. Idag används bromerade flamskyddsmedel bland  Idag används 40% av samhällets totala energiförbrukningen i byggnader och - 35% för flamsäkra kemikalier som bromerade flamskyddsmedel och liknande. Det finns ungefär 70 stycken varav tiotalet används frekvent. Forskarna hittade då åtta olika bromerade flamskyddsmedel i blodet.