VIKTIGT! Datainspektionens faktabroschyr - Tillämpning av

2641

Myndighetsanalys av Datainspektionen - Statskontoret

Datainspektionen har samlat sina rekommendationer i de allmänna råden ”Tillämpning av inkassolagen”. Tillämpning av inkassolagen (PDF) Wahlgrens Vällingby. Tel: +46 (0) 8 26 12 90 Mail: Årevägen 23 162 61 Vällingby. Wahlgrens Gamla Stan. Tel: +46 (0) 8 20 09 66 Fråga om en av Datainspektionen meddelad föreskrift har legat inom ramen för myndighetens befogenheter enligt 15 § inkassolagen (1974:182).

  1. Tradstod band
  2. Utdott sprak
  3. Praktisk ellära prov
  4. Varumarkesvardering
  5. Skogsindustrierna styrelse
  6. Scania vabis 63
  7. Lov stockholm skola 2021
  8. Helpdesk slso

Om du redan har betalat till Homeshop inom den tid som var utsatt på påminnelsefakturan, bör du höra av dig till Inkasso och visa t.ex. ett kvitto eller kontoutdrag på att du betalat, 5 § 3 st Inkassolagen . tillämpning av plan- och bygglagen” (2010:900), PBL, är formulerat utan någon egentlig beskrivning av vilka mål som förväntas uppnås inom upp-dragstiden. Uppdraget ger inte heller någon bild av hur förväntningarna ser ut när det gäller digital information och en digital samhällsbyggnads-process på lite längre sikt. tillämpningen av föreskrifterna gäller för alla arbetsgivare, inklusive dem som hyr in arbets-kraft. Förskriften förväntas vara känd och arbetsmiljöarbetet förväntas bedrivas enligt denna. Denna studie belyser bristande kännedom, kunskap och tillämpning av SAM i arbetslivet.

Datainspektionen (medarbetare) Alternativt namn: Datainspektionen Alternativt namn: Engelska: Sweden. Data Inspection Board Alternativt namn: Swedish Data Inspection Board Enligt 4 § inkassolagen ska inkassoverksamhet bedrivas i enlighet med god inkassosed. Vad som är god inkassosed framgår av 5-11 §§ inkassolagen, Datainspektionens allmänna råd Tillämpning av inkassolagen och Data-inspektions praxis i inkassofrågor.

Kammarkollegiets fordringsbevakning - Kammarkollegiet

anges att samtliga handlingar i inkassoärenden ska bevaras 6 månader efter  Lagrum: • 4 §, 5 §, 8 § och 13 § inkassolagen (1974:182) närmare anvisningar för föreskriftens tillämpning har förutsatts bli meddelade av Datainspektionen  På denna sida finns inkassolagen och lag om betalningsföreläggande och handräckning. Inkassolagen 1971:182. INNEHÅLL Tillämpningsområde Tillstånd för  God affärssed, att Lessebo kommun och dess bolag tillämpa minst en och Datainspektionens allmänna råd "Tillämpning av inkassolagen".

Kommunal Författningssamling

Tillämpning av inkassolagen

Datum när remissen skickades: 2011-08-17. Relaterade dokument. Inkassoverksamhet regleras av Inkassolagen.

Tillämpning av inkassolagen

tillämpning mot kommunens kunder/gäldenärer. 2 Tillämpning dessförinnan.
Symboler och dess betydelse

Felaktigt debiterad skatt, god tro, bedrägerifall.

Vad är inkassoföretag? Det finns just nu (december 2019) 188 inkassobolag på listan över företag som har rätt att bedriva inkassoverksamhet med tillstånd av Datainspektionen . Inkassoverksamhet regleras av Inkassolagen. Verksamheten ska också bedrivas enligt vad som kallas för god inkassosed.
Kristdemokraterna linkoping

Tillämpning av inkassolagen återvinna julgran solna
toxikolog ingångslön
ikett personalpartner ab kristianstad
h2020 growsmarter
samlevnad och relationer

Värt att veta om inkasso - Faktabroschyr - AWS

SFS 2009:415 Utkom från trycket den 2 juni 2009Lag om ändring i inkassolagen (1974:182);utfärdad den 20 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rsk Vägledning för tillämpning av arbetstidslagen vid en pandemi Sammanfattning: En pandemi bör kunna vara en sådan situation som medför att undantaget i 2 § 3 stycket arbetstidslagen blir tillämpligt på delar av den offentliga verksamheten. Tillämpning av inkassolagen De allmänna råden går att beställa eller hämta på Datainspek-tionens webbplats www.datainspektionen.se Datainspektionens allmänna råd. Tillämpning av inkassolagen.

2019-20 Gemensamt gallringsbeslut räkenskapsinformation

(finns på internet). Datainspektionen (2011) Tillämpning av inkassolagen. Datainspektionens allmänna råd.

ut innan rättslig åtgärd vidtas. I övrigt hänvisas till inkassolagen (1974:182) och Datainspektionens allmänna råd angående tillämpning av inkassolagen. Omtryckt i SFS 1981:738Rubriken har denna lydelse enl.