Mänskliga rättigheter och demokrati - Sveriges folkhögskolor

2764

Studera Samhällskunskap 1a1 - gymnasial kurs Iris

Kursen är interaktiv och blandar föreläsningar med interaktiva samtal, övningar och diskussioner. Vid varje kurstillfälle lyfts en specifik rättighet som kopplas till aktuella frågor, beslut och samtalsämnen. Detta är en kurs i vetenskaplig metod anpassad för att behandla problem inom studiet av mänskliga rättigheter. Kursen kommer att presentera olika metoder, inklusive kvalitativ och kvantitativ metod, samt vetenskapsteorier. Olika infallsvinklar till mänskliga rättigheter som ämne lyfts fram, till exempel juridik, samhällsvetenskap och filosofi. Magisterprogram med inriktning mot konstitutionell rätt och mänskliga rättigheter, 60 hp. Nivå Program, Avancerad nivå.

  1. Asperger jobb stockholm
  2. Tech farm sales room
  3. Malmo stad lediga tjanster
  4. Laura trenter böcker
  5. Batteriladdare biltema
  6. Svalson ab alla bolag
  7. Neurologiska besvär häst
  8. Daniel sjodin
  9. Internredovisning och prestationsmätning
  10. De olika instrumentgrupperna

Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning. Antal högskolepoäng. 7,5 hp. Nivå. Grundnivå.

Kursen ger en introduktion till den rättighetsjuridik som gäller i Sverige idag och som kan sägas utgöra basen för grundläggande rättigheter: Regeringsformen 2 kap., Europakonventionen och EU:s stadga om grundläggande rättigheter. 2020-01-07 2020-03-16 Kursen behandlar spänningsfältet mellan medborgarskapsutbildning och utbildning i mänskliga rättigheter i internationella och nationella kontexter. Vidare studeras universalism och kulturrelativism utifrån ett historiskt samt nutida perspektiv på mänskliga rättigheter och utbildning.

Gratis e-kurs i mänskliga rättigheter

Under kursen behandlas förhållandet mellan arbetsledningsrätten och arbetstagarens rätt till skydd för sina mänskliga rättigheter i svensk rätt. Det kommer vara ett fokus på domstolspraxis som kommit sedan 2010 samt att belysa vanliga argumentationslinjer och tendenser för att kunna stärka din analysförmåga och argumentation i konkreta tvister och bedömningssituationer.

Introduktion till mänskliga rättigheter - Kulturenskurser

Manskliga rattigheter kurs

Då kan denna kursen på Sundsgården vara ett utmärkt alternativ för Dig. Hos oss läser du på gymnasienivå med mål att erhålla en behörighet till yrkeshögskola, högskola och universitet. Kom med på kursen och studera mänskliga rättigheter, tillgänglighet, och kultursensitivt- och könsmedvetet arbete samt reflektera över normer, värderingar och yrkesetik! På den här kursen lär du dig att beakta mångfald på individ- och samhällsnivå och får färdigheter i att bemöta mångfald på ett sensitivt och resursstarkt sätt. Viktig statistik Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter som enhälligt antogs 1948 och som finns översatt till över 300 nationella och lokala språk, är det mest kända och mest citerade dokumentet för mänskliga rättigheter i världen. Mer än 80 internationella instrument för mänskliga rättigheter har skapats sedan dess.

Manskliga rattigheter kurs

Vidare studeras universalism och kulturrelativism utifrån ett  Uppläggning för distanskurs: Distanskursen är nätbaserad och genomförs i en lärplattform. Kursen kräver aktivt och regelbundet deltagande i seminarier och  Med kursledare som har mångårig erfarenhet av att utbilda inom MR och demokrati håller Ordfront kurser och fortbildningar i mänskliga rättigheter. Du får kunskap  Kursbeskrivning för kursomgångar. Uppsala och universitet erbjuder en grundläggande utbildning om mänskliga rättigheter för statligt anställda. Kursen riktar  Webbutbildning inom MR. För att skapa förståelse för roller och ansvar samt öka kunskapen inom mänskliga rättigheter erbjuder SKR en grundläggande  Praktik ingår i programmet och efter din utbildning kan du arbeta med mänskliga rättigheter i kommunala, regionala eller statliga internationella  Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: självständigt hitta vetenskaplig, relevant litteratur om ett specifikt tema inom mänskliga rättigheter; skriftligen  Kan en demokrati avskaffa mänskliga rättigheter? Finns det ett hot mot demokratin?
Hkscan flashback

Du får studera reglering av rättigheter i Europakonventionen. Under denna digitala kurs kommer vi titta närmre på vilka de mänskliga rättigheterna är och varför FN lyfter fram just dessa rättigheter. Du kommer få lära dig mer om de olika roller som frivilligorganisationer, FN-tjänstepersoner samt regeringar har i FN:s granskningsarbete av de mänskliga rättigheterna. Under kursen behandlas förhållandet mellan arbetsledningsrätten och arbetstagarens rätt till skydd för sina mänskliga rättigheter i svensk rätt. Det kommer vara ett fokus på domstolspraxis som kommit sedan 2010 samt att belysa vanliga argumentationslinjer och tendenser för att kunna stärka din analysförmåga och argumentation i konkreta tvister och bedömningssituationer.

Vi är Sveriges ledande fackförbund för samhällsvetare.
Gratis kvitto

Manskliga rattigheter kurs medborgare migrationsverket
vad finns att göra i sundsvall
programledare svt 70-talet
gynmottagning pitea
bohus vårdcentral och bvc
paakkarin lomamökit

CRM - ledaren inom SaaS Leader In Software-as-a-Service

Nivå Program, Avancerad nivå. Studietid 1 år (heltid) Ämne: Juridik Samhälls- och beteendevetenskap Mänskliga rättigheter. Språk, skrivande och demokrati, 7.5 hp. Nivå Kurs, … Du får kunskap om vad mänskliga rättigheter är och hur de hänger ihop – eller inte – med demokrati, både som begrepp och i praktiken. Kursen är interaktiv och blandar föreläsningar med interaktiva samtal, övningar och diskussioner. Vid varje kurstillfälle lyfts en specifik rättighet som kopplas till aktuella frågor, beslut och samtalsämnen. Mänskliga rättigheter åk 1.

Introduktion till mänskliga rättigheter - öppen - Open SNH

Under höstterminen ges praktikkursen också som fristående kurs. Studenten själv förväntas vara aktiv och söka efter praktikplats, men vi förmedlar gärna tips och annonser. Hösttermin: 5MR394 fristående kurs, söks på Antagning.se senast den 15 april.Kursbeskrivning HT 2021 Kursen behandlar spänningsfältet mellan medborgarskap och mänskliga rättigheter i bildning. Vidare studeras universalism och kulturrelativism utifrån ett historiskt samt nutida perspektiv på mänskliga rättigheter och utbildning. Under kursen behandlas förhållandet mellan arbetsledningsrätten och arbetstagarens rätt till skydd för sina mänskliga rättigheter i svensk rätt. Det kommer vara ett fokus på domstolspraxis som kommit sedan 2010 samt att belysa vanliga argumentationslinjer och tendenser för att kunna stärka din analysförmåga och argumentation i konkreta tvister och bedömningssituationer. Demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling: globala perspektiv i utbildning.

Det kommer vara ett fokus på domstolspraxis som kommit sedan 2010 samt att belysa vanliga argumentationslinjer och tendenser för att kunna stärka din analysförmåga och argumentation i konkreta tvister och bedömningssituationer. 2021-03-15 Mänskliga rättigheter – teori och praktik. Kursen ger en introduktion till den rättighetsjuridik som gäller i Sverige idag och som kan sägas utgöra basen för grundläggande rättigheter: Regeringsformen 2 kap., Europakonventionen och EU:s stadga om grundläggande rättigheter. 2020-01-07 2020-03-16 Kursen behandlar spänningsfältet mellan medborgarskapsutbildning och utbildning i mänskliga rättigheter i internationella och nationella kontexter.