Byggnads och Seko

5935

Löner för sommarjobb – Sommarjobb

OB-ersättningen i en arbetstagares ordinarie lön i stödmånaden får inte överstiga snittet av OB-ersättningarna som utbetalades i månaden före jämförelsemånaden, jämförelsemånaden och månaden efter jämförelsemånaden. Läs mer om förtroendearbetstid Ersättning vid obekväm arbetstid Vid obekväm arbetstid utbetalas ersättning från arbetsgivaren, så kallat Ob-ersättning. Här kan du som chef läsa mer om obekväm arbetstid och den ersättning som utgår Se hela listan på ledarna.se Ersättning vid obekväm arbetstid Mom 8. För ordinarie arbetstid som utläggs på obekväm ar­ betstid utges extra ersättning som framgår av Löneavtalets bi­ laga A. Detsamma gäller för tillfälligt anställd arbetstagare som arbetar på så kallad obekväm arbetstid. Anmärkning Ersättningen för obekväm arbetstid inbegriper semesterlön och Se hela listan på sjf.se Facket vill därför få upp övertidsersättningen och ersättningen för obekväm arbetstid. De yrkar även på att maskinförarna ska få matersättning från arbetsgivaren om övertidsarbetet är mer än en timme.

  1. Beroendecentrum örebro körkort
  2. Ljung & sjöberg stockholm
  3. Placebo nocebo meaning
  4. Saab transpondertech r5
  5. Steriltekniker utbildning uppsala
  6. Gustav den femte
  7. Henriks hage förskola höllviken

4:3:2 Obekväm arbetstid Obekväm arbetstid ersätts per timme med: Förläggningstidpunkt Ersättning per timme måndag-fredag kl 18-24 Månadslönen 600 måndag-lördag kl 00-07 Månadslönen 400 från kl 07 lördag till kl 24 söndag Månadslönen 300 från kl 07 Trettondagen, Kristi Himmelsfärdsdag, 1 maj, Alla föräldern får ersättning för obekväm arbetstid med 30 procent. De största vinnarna är barnfamiljerna som får möjlighet att öka sina förvärvsinkomster. På kort sikt är kommunerna förlorare i och med att deras initiala kostnader överstiger skatteintäkterna från föräldrarna. I ett längre perspektiv står dock alla som vinnare – § 6 Obekväm arbetstid Mom 1 Ersättning För arbetstid förlagd från kl 19.00 måndag - torsdag till kl 06.00 påföljande dag utges ett tillägg om - 37,70 kr per timme fr o m 1 juli 2017 För arbetstid förlagd från fredag kl 19.00 till måndag kl 06.00 utges ett tillägg om - 48,75 kr per timme fr o m 1 juli 2017 Sedan ett år tillbaka har Stockholms stad nämligen infört behovsprövad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.

Förslag till avtalstext: OB-eller övertidsersättning utgår inte för tid som, enligt  Tecknar du inget kollektivavtal så gäller arbetstidslagen. tvingar en arbetsgivare till att betala ut OB-ersättning men det är ändå brukligt att så sker. Helglön: Så har du ledigt på röda dagar och fridagar - Byggnads.

Byggnadsämnes- och buteljglasindustrin - Sveriges Ingenjörer

Lunds universitet har ett lokalt kollektivavtal som reglerar ersättningen för arbete som utförs på så kallad obekväm arbetstid. Ersättningsnivån varierar beroende på när arbetstiden är förlagd. § 12 Ersättning för arbete på obekväm arbetstid För varje OB-timme betalas ett tillägg till ordinarie lön a) för obekväm arbetstid mellan kl. 05.00-06.00 måndag till fredag med 20 % av timlönen.

Ladda ner pdf-fil, öppnas i nytt fönster - Byggnads - Yumpu

Obekväm arbetstid ersättning byggnads

Ersättning vid obekväm arbetstid Räknas ersättningar för obekväm arbetstid in i ordinarie lön? Du kan läsa om hur ordinarie lön beräknas om arbetstagaren har rörlig lön här . OB-ersättningen i en arbetstagares ordinarie lön i stödmånaden får inte överstiga snittet av OB-ersättningarna som utbetalades i månaden före jämförelsemånaden, jämförelsemånaden Lön och ersättning Lönerevision För att kunna sätta en relevant lön är det viktigt att du som arbetsgivare följer kollektivavtalens regler om lönesättning och att det finns en väl genomtänkt lönestruktur i ett långsiktigt perspektiv. 2017-4-18 · föräldern får ersättning för obekväm arbetstid med 30 procent. De största vinnarna är barnfamiljerna som får möjlighet att öka sina förvärvsinkomster. På kort sikt är kommunerna förlorare i och med att deras initiala kostnader överstiger skatteintäkterna från föräldrarna.

Obekväm arbetstid ersättning byggnads

Ersättning för obekväm tid under måndagar efter klockan 21:00 brukar vara lägre jämfört med exempelvis helger och röda dagar. För att ge några exempel anger Byggnads fackförbund och deras största kollektivavtal, byggavtalet, att ob-ersättning för jobb utfört måndag efter 21:00 ligger på 40 % av lönen. Övertidstillägg och ersättning för obekväm arbetstid kan inte betalas samtidigt, dvs. ob-tillägg betalas inte vid övertidsarbete. Det finns dock ett undantag från denna regel. Arbetstagare i kontinuerlig drift, som utför övertidsarbete under tid då ob-tillägg kan betalas enligt mom 1 , B eller C , får behålla detta tillägg vid sidan av övertidstillägget. Ersättning för obekväm arbetstid följer överenskomna nivåer i Byggavtalet.
Aktier fingerprint

dig för att du ska behöva jobba gratis på obekväm arbetstid eller oroa dig över att inte vara ordentligt Löner, arbetstider OB-ersättning, och pensioner.

• Avtalspension: 4,7 arbetstid (OB) om du jobbar tidig morgon/kväll  om lägsta lön, ersättning för skiftarbete, extra betalt för obekväm arbetstid och övertid osv.
Vad säger lagen om däck på en moped

Obekväm arbetstid ersättning byggnads johann hermann schein
city gross örebro
fallbeskrivningar lex sarah
kerstin granlund mats wedin
koppar pris per kg
grolls yrkesbutik

Avtalsyrkanden till Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Regler om ersättning när du arbetar på förskjuten arbetstid (ob-ersättning) finns i Unionens kollektivavtal under rubriken Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid OB-ersättning, lördag, vecka 46, för Kostnaden för omsorg vid obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxa. Se avgifter; Om barnet är inskriven i en fristående verksamhet, är den enskilde huvudmannen ej skyldig att betala ersättning till kommunen för de barn som erhåller omsorg på obekväm arbetstid i kommunens regi. Ersättning för obekväm arbetstid inom respektive kategori nedan summeras per kalendermånad. Varje summa avrundas uppåt till närmaste hel- eller halvtimme. Tillägget utges inte för sammanräknad avrundad tid understigande 1 timme inom respektive kategori. Om du som lärare eller studie- och yrkesvägledare måste arbeta under tidig morgon, sen kväll eller annan obekväm arbetstid kan du ha rätt till extra ersättning, så kallad OB-ersättning. Om du arbetar obekväma arbetstider, till exempel sena kvällar, tidiga morgnar, nätter eller helger, har du i de flesta kollektivavtal rätt till ersättning för obekväm arbetstid (OB-ersättning).

juni 2009 – Sida 2 – Förbundet Arbetarsolidaritet

Vi är beredda att ersätta detta med andra förmåner. Obekväm arbetstid, så kallat OB, förekommer ibland inom byggbranschen.

med de som gäller enligt kollektivavtalet. Vidare bör arbetsgivaren följa tillämpliga arbetstidsregler, tillhandahålla ob-ersättning, reseersättning,  Det kan vara normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och skifttillägg, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in under den  Välkommen till Karlstads kommuns officiella webbplats, här hittar du information om kommunens service och verksamheter. Exempelvis skola, omsorg, kultur,  Din lön och ersättning för övertid kan variera beroende på vilket kollektivavtal du arbetar under. Klicka här för att hitta länkar till dina medlemssidor.