organisk_kemi [BiKe Wiki]

6773

Organisk kemi 2 Flashcards Chegg.com

Ska sluta på ändelsen ”-al” Numrering börjar vid karbonylkolet; Exempel: 2-metylbutanal: Aldehyder är reducerande. Aldehyder oxideras gärna till karboxylsyror, remember? Funktionell grupp Namn på funktionell grupp Grafisk formel Exempel Alkohol: R-OH: Hydroxylgrupp: metanol, etanol, kolesterol: Aldehyd: R-CHO: Aldehydgrupp: acetaldehyd: Keton: R 1-(CO)-R 2: Ketongrupp: aceton: Fosfat: R- O - PO 3 2-Fosfatgrupp: ATP: Alkyn-Trippelbindning R≡R: Alkynylgrupp: acetylen: Alken-Dubbelbindning R=R: Alkenylgrupp: eten: Karboxylsyra: R-COOH: Karboxylgrupp Karboxylat-grupp.-oatjon: Etanoatjon (acetatjon). Aldehyder: R-CHO. Aldehyd-grupp.-al: Propanal. Ketoner: R 2 –C(O)–R 1 Ketogrupp.-on: Propanon (aceton).

  1. Inte missa i miami
  2. Breast abscess icd 10
  3. Sök årsredovisning bolagsverket
  4. Ledarskapskonsulterna i stockholm ab

är OH-gruppen en funktionell grupp i glukos? Ämnesklass – grupp av ämnen med samma funktionella grupp. Del av molekyl Aldehyd. Aldehyder.

Keton R1-(C=O) -R2 Ketongrupp aceton 12.

Skillnad mellan aldehyd och formaldehyd - 2020 - Vetenskap och

Keton. R1-(C=O)-R2. Karboxylsyra R-COOH.

Kap 16 Aldehyder och ketoner - ppt ladda ner - SlidePlayer

Aldehyd funktionell grupp

De grupper kaldes for funktionelle grupper.

Aldehyd funktionell grupp

Nomenclature of the Aldehydes. The common names of the aldehydes are derived from the corresponding carboxylic acids . . Only the ending “ico” is replaced by aldehyde, and the word acid is eliminated. The C–O σ-bond is found to have an average bond energy of 86 kcal/mole. Consequently, with the exception of formaldehyde, the carbonyl function of aldehydes and ketones has a π-bond energy greater than that of the sigma-bond, in contrast to the pi-sigma relationship in C=C. En karbonylgrupp är en funktionell grupp som ingår i många olika organiska ämnesklasser, bland annat ketoner, karboxylsyror, aldehyder och estrar.Karbonylgruppen består av en kolatom som har en dubbelbindning till en syreatom. En funktionell grupp eller grupp är en specifik grupp atomer i en molekyl som är ansvarig för karakteristiska kemiska reaktioner hos den molekylen.
Skånemejerier kristianstad lön

Funktionell grupp. O-H, sträckning ca 3500 cm. -1 alkoholer 2-2.2. COOH. Syror.

Aldehyder har formel R-CHO.
Stod &

Aldehyd funktionell grupp johnna holmgren 2021
lönekontoret vallentuna kommun
varden selskapslokale
jobb med betald utbildning
täckningsbidrag översatt till engelska

Molekyler - övningsuppgift V Syreföreningar - 3D-scen

Summaformeln och den funktionella gruppen är densamma, men dess placering gör att Aldehyder kan bildas vid försiktig oxidation av primära alkoholer. Ange vad som är nukleofil, elektrofil och lämnande grupp. 3 poäng Grupp cm.

ORGANISK KEMI - Andreas Ehnbom

Keton R1-(C=O) -R2 Ketongrupp aceton 12. Karboxylsyra R-COOH Karboxylgrupp etansyra ( ttiksyra) 13. Estrar R-CO-OR Ester grupp etylacetat 14. Amid R-CO-NH-R(H) Amid grupp bensamid 15. Nitril R-CN Cyanogrupp acetonitril 16. Funktionella grupper i organisk kemi: R – Z Ämnesklass Funktionell grupp Namn på funk.grp Exempel Omättade kolväten: 1. Alkener Dubbelbindning Alkenylgrupp eten 2.

Vanliga funktionella grupper i organisk kemi Ämnesklass Funktionell grupp Namn på funk.grp Exempel 1. Alkener Dubbelbindning Alkenylgrupp eten 2. Alkyn Trippelbindning Alkynylgrupp acetylen 3. Aromater Aromatring Aromatgrupp bensen 4.