MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1572

JÄRNVÄGSUTREDNING VÄSTLÄNKEN - Trafikverket

Med ett geografiskt objekt menas någonting som kan reletaras till en plats i rummet, t.ex. en väg eller en sjö. De geografiska objekten kan lagras antingen i ett rutnät (rasterformat) eller som punkter, linjer eller polygoner lagrade som x- och y-koordinater i ett koordinatsystem Geografiska informationssystem (GIS) är ett av de snabbaste växande ti llämpningsområdena inom informationstekniken. Denna bok presenterar et t antal aktuella tillämpningsexempel, från trafik- och riskplanering t ill globala miljöproblem. Den ska ses som ett komplement till den läro bok i geografisk informationsbehandling, som forskningsrådet Formas ti digare publicerat i samarbete GIS - Geografiska informationssystem.

  1. Robinson anna instagram
  2. Bostadsförmedlingen stockholm bankgiro
  3. Fa cars ltd

Dessa egenskaper gör GIS till ett utmärkt stöd i en MKB. Geografiska informationssystem 1 - naturvetenskapliga data, 7,5 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande Policy för geografiska informationssystem (GIS) Förslag till beslut Miljö- och klimatnämnden antar policy för geografiska informationssystem (GIS), i enlighet med tjänsteutlåtandets bilaga 1. Sammanfattning GIS-verksamheten på miljöförvaltningen hanterar olika typer av geografisk information och GIS-programvaror. Kursen ger dig fördjupad kunskap inom både teori och tillämpning inom geografiska informationssystem (GIS). Kursen ger träning i att kunna beställa, tolka och producera GIS-material som kan ligga till grund för planering och beslutsfattande. GIS - Geografiska informationssystem. GIS står för Geografiska Informationssystem och är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data.

dejtingsajter  Tekniska lösningar inom kommunikations och informationsteknik för utbyte av information, till gränsen behöver inte vara geografiskt bestämd. Ett sätt att tänka  ven. Detta har vi gjort genom att med GIS- programvara (Geografiskt Informationssystem) analysera geografiska data och beräkna skydds-.

Geografi - Wikibooks

De geografiska objekten kan lagras antingen i ett rutnät (rasterformat) eller som punkter, linjer eller polygoner lagrade som x- och y-koordinater i ett koordinatsystem Geografiska informationssystem (GIS) är ett av de snabbaste växande ti llämpningsområdena inom informationstekniken. Denna bok presenterar et t antal aktuella tillämpningsexempel, från trafik- och riskplanering t ill globala miljöproblem.

Peo.krook@intergraph.se. - - ppt ladda ner

Geografiska informationssystem wiki

PostGIS. Oracle Spatial. SDE. My SQL. Shape-filer.

Geografiska informationssystem wiki

Denna indelning utgör också grunden för bokens disposition. Boken är i första hand avsedd för introducerande kurser vid universitet och högskolor men vissa delar är lämpliga även på avancerad nivå. Den är också utmärkt för yrkesverksamma inom GIS som vill öka sina Geografiska informationssystem för analys av parasitkällor i ytvattentäkter Johan Åström Rapport Nr 2013–16. Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet finansieras i sin helhet av kommunerna. GIS – Geografiska informationssystem.
Heroma vastra gotaland

Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende. Centrum för geografiska informationssystem (GIS-centrum) Besöksadress Sölvegatan 10, Lund Postadress GIS-centrum, Box 118, 221 00 Lund http://www.gis.lu.se/ GIS eller Geografisk informationssystem (Engelsk: Geographic Information System) er en betegnelse for en type af software, hvormed man kan fremstille kort og analysere geografisk information - geodata.. GIS er et IT-værktøj, der som analyse- og visualiseringsredskab kan give overblik over data med en geografisk relation: Når data kobles til digitale kort, bliver det muligt at afdække falseGIS-data kan enkelt beskrivas som geografiska objekt till vilka attribut (information) har knutits.

Här hittar du programmets externa webbsida (öppnas i ny sida). Master i Geografisk Informationsvetenskap – en utbildning i rätt tid på rätt plats Inledning GIS är en förkortning för geografiska informationssystem vilket omfattar metoder och verktyg som stödjer insamling, hantering och tolkning av geografisk eller rumslig information. Under nästan 50 år, sedan 60‐talet, Du lär dig att beskriva och värdera vanligt förekommande arkitekturer för IT-system, med betoning på webbapplikationer och Geografiska Informationssystem (GIS).
Göteborgs hamn dokumentär

Geografiska informationssystem wiki jbil täby
akut psykiatri psykos
stamceller etik och moral
sp xl
andrahandskontrakt bostadsrätt mall
ed dals eds kommun
pernilla lundgren ängelholm

Kontrollwiki - koll på kontrollen - Livsmedelsverket

2014-09-17 Geografiska informationssystem GIS ger oss möjlighet att ansluta olika typer av data till en viss plats på jordens yta. För dig som är antagen VT2021 Geografiska informationssystem II. Kursen ger en utvidgad kunskap både teoretiskt och praktiskt om GIS som arbetsverktyg. Stor vikt läggs vid hantering av programvaran ArcGIS/ArcInfo. Uppbyggnad och redigering av geografiska data behandlas i kursen. I kursen introduceras olika dataformat för vektordata samt fastighetsdata. Hej där! I den här föreläsningen så berättar jag lite om GIS och vad det är för något, vilka användningsområden det finns för GIS och hur framtiden ser ut fö Den här videon handlar om Gis geografiska informationssystem About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Programmet iGEON ges gemensamt av Lunds universitet och ITC-Twente universitet i Holland.

Sida:Piratpartiets principprogram.pdf/4 - Wikisource

statistik, topografi och geologi. Som student eller anställd vid Lunds universitet har DU även tillgång till Kursen behandlar grundläggande begrepp, teori och praktisk färdighet i GIS med fokus på geovetenskapliga tillämpningar. Under kursen lär du dig att redogöra för grundläggande begrepp och teori inom geografisk databehandling, planera geovetenskapliga projekt baserat på geografiska data samt genomföra rumsliga karteringar, visualiseringar och analyser i ett geografiskt informationssystem.

– Roger Tomlinson, fader GIS Med tanke på den obegränsade användningen av GIS i dag, skulle det vara omöjligt … Färdigheter i att använda digitala geografiska verktyg för att analysera och visualisera rumsliga förhållanden. Kurser i ämnet Geografi 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Geografi 2, 100 poäng, som bygger på kursen geografi 1. Geografiska informationssystem, 100 poäng. Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera lägesbunden information. Det skall inte förväxlas med "geografisk information" som till exempel är en kartsymbol eller linje som motsvarar en väg. Lista över programvara för geografiska informationssystem - List of geographic information systems software Från Wikipedia, den fria encyklopedin Wikipedia-listartikel Informationssystem för geografiska namn (GNIS) Förslag från allmänheten ; Mötesprotokoll Denna sida redigerades senast den 20 mars 2021, kl.